Акинетопсия

Акинетопсията е рядко срещано невропсихологическо разстройство. Изразява се в смущение между нервната система и умствените способности, в този случай между главния мозък и възприятията. Човек притежаващ това разстройство не може да възприема движение.
При акинетопсията не просто се възприема серия от изменения, а образ без каквото и да било движение. Например, движението на ръка може да се изрази в множество образи с неясен профил на ръката, следващи нейното движение в пространството. Само когато хората страдащи от заболяването и средата около тях са напълно неподвижни, те виждат нормален образ. Но ако обектите се движат, се получава наслагване между серията образи.
Акинетопсията се причинява от травми в областта на V5 на мозъчната кора. Също така може да бъде причинено от някоиантидепресанти или от определени травми в резултат на инфаркт или мозъчна операция. В някои случаи може да се третира чрез мозъчна операция или спирането на употребата на медикамента, който я причинява.