Дизестезия

Тя се определя като неприятно, необичайночувство за допир, и може да се разглежда илине като един вид болка. Причинява се отзаболявания на нервната система, периферни или централни, и включва усещания, независимо дали е спонтанно или евокирани, като парене, мокрота, сърбеж, токов удар и изтръпване на крайниците.

Причините за нарушения на чувствителността са много и разнообразни . Основната и най-често срещана причина са структурни изменения в централните или периферните зони на нервната система. Такива нарушения са предизвикани от  тумори, травми, нарушения в кръвообръщението и циркулациятя, атрофия на първични нервни влакна и др В допълнение, нарушения на чувствителност могат да възникнат и при  някои психични заболявания.Предлагаме ви някои от най-често описваните нарушения на чувствителността: Аналгезия – при това състояние липсва усещането за болка или за допир на съответния участък. Характерно е за много заболявания и травматични увреждания на нервната система.


Термоанестезия
- отпадане на температурата чувствителност
 

Хипостезия
 - намаляване на чувствителността
 

Хиперстезия
 - повишена чувствителност. При този вид нервно нарушение, мястото и естеството на експозиция може да се локализира много точно. Засегнатата зона е изключително чувствителна на докосване или промяна на температурата на околната среда.
 

Хипералгезия
 - прекомерна  чувствителност и нетърпимост на дразнение, която се изразява с неестествено силен болком симптом.
 

Полиестезия
 - При това нарушение на нервната проводимост, един вид дразнение може да се възприеме като различни дразнения или на различни  места на тялото. Полиестезията е чест симптом на увреждане на централната нервна система или лезия на мозъка.


Алохейрия
 – пациентът локализира дразнение, не на самото място на прилагането му, а на симетричен участък на противоположната страна на тялото.
 

Дизестезия – това е състояние при което се наблюдава смесване на възприятията. При дизестезия може да се наблюдава рязка промяна в усещаниятал Така няпример сдудът може да си възприеме като изтрапване, болковото дразнение може да дава усещане за затопляне и др.


Парестезия
 - Обикновено това са краткосрочни и спонтанно преминаващи усещания за изтръпване, схващане, бодежи по кожата или  усещане че ви „лазят мравки“.
 

Хиперпатия 
- Състояние, характеризиращо се с рязко появяващо се неприятно усещане, при някакво дразнение или стимулиране. Наблюдава се висок праг на чувствителност(хиперстазия), липса на прецизна локализация на дразненето и дълъг латентен период. При хиперпатия неприятното усещане продължава дълго време след прекратяване на дразнението.


Лекарите съветват да не пренебрегвате който и да е от симптомите на нарушена нервна чувствителност. При появя на някой от признаците трябва веднага да се консултирате с лекар – невролог. След преглед и провеждане на необходимите изследвания, той може да постави точната диагноза и да назначи необходимото лечение. Намирането на причините за нарушението и тяхното отстраняване са изключително важни, тъй като веднъж нарушени, функциите на невроните трудно се възстановяват.