Болест на Алцхаймер

Между 50 и 70% от хората, имащи деменция страдат и от Алцхаймер – деградираща болест, която бавно и прогресивно унищожава мозъчните клетки. Именувана е на Алоис Алцхаймер – немски невролог, който през 1907г. за първи път описва нейните симптоми и нервнопатологични характеристики. Болестта засяга паметта и мозъчните фунции, като например мислене и говорене, но може да доведе и до други проблеми като объркване, смяна на настроение, пространствена и времева дезориентация.
В началото първите симптоми – трудности с паметта и загуба на интелекуални умения може да бъдат толкова слаби, че да останат незабелязани за съответния човек и за неговите близки. 

С напредването на болестта тези симптоми се конкретизират и започват да пречат на ежедневните ангажименти и социални дейности. Процедури като обличане, миене и ходене до тоалетна стават постепенно трудноизпълними.
Така болният е напълно зависим от другите.
Болестта Алцхаймер не е нито инфекциозна, нито заразна. Тя обаче е болест, която постепенно води до пълно увреждане на здравето. Най-честата причина за смъртта на болните е пневмония, защото с напредването на болестта се уврежда имунната система, което от своя страна увеличава риска от белодробна инфекция.
Една от основните цели на фондацията е да се работи за гарантиране на човешките права и независимост на хората, страдащи от Алцхаймер. В голяма степен обаче гарантирането на тези права и възможността болните да вземат решения, касаещи техния живот зависи от това до колко са информирани за диагнозата си.
След като бъдат информирани за диагноза – деменция, за свой близък, роднините му се изправят пред редица специфични трудности за преодоляване.Те не само имат нужда от допълителна информация за самата болест, но и съвет как да се държат с болния, как да реорганизират неговата семейна среда, как да се справят с ежедневни ситуации и как да управляват собствените си емоции.
Здравните работници, установили диагнозата Алцхаймер, не всякога са в състояние да представят пълна информация и консултация относно всички въпроси, интересуващи близките на болния от Алцхаймер. Така че, когато хората, грижещи се за болен от Алцхаймер се изправят пред проблема, намират помощ и подкрепа в Алцхаймер асоциациите по света.